ลงพื้นที่ EOC

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ EOC ของจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวจากสถานการณ์ดังกล่าว ตามที่ EOC แนะนำ ดังนี้
– แจ้งความที่สถานีตำรวจ
– ถ่ายภาพรูปบ้านที่ได้รับผลกระทบ
– ลงระบบที่ EOC เพื่อดำเนินขั้นตอนการประเมินราคาความเสียหาย
– รับการเยียวยาผลกระทบจากเหตุการณ์
ทั้งนี้ นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดฯ จะดำเนินการขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน และจะรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไปก่อนกลับ โฆษก ศธ.ได้มอบเครื่องใช้ที่จำเป็นประจำวันให้ทาง รร. ทึ่ใช้เป็นศูนย์พักพิงด้วย