วัคซีนเข็ม 2

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากูล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และ นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยราชการและลูกจ้าง เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข็มที่ 2