ศธ. ปลูกป่า

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสุวัฒน์ชับ  แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รูปภาพเต็ม https://www.facebook.com/SamutprakanProvincialEdu/