สร้างอาชีพ

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสู่การแข่งขันในประชาคมอาเชี่ยน นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

รูปภาพเพิ่มเติม