อกศจ. ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (อกศจ.) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล โดย นายนิวัตต์ น้อยมณี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อนุกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม