อกศจ4/2563

นายนิวัตต์ น้อยมณี เป็นประธาน การประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 22 เมษายน 2563