องค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1,2 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ