เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นายสุวัฒน์ชัย แสนราชศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์”