เยี่ยมศูนย์อพยพ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิกต์ ศน. เดินทางไปยัง ศูนย์อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การระเบิดภายในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งดูแลครอบครัวของบุคลากรครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวเเทนในการมอบสิ่งของที่จำเป็นประจำวันให้ทางโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิง