เยี่ยมสนามสอบ RT

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวนุชสินี บุญศักดิ์เฉลิม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565