เรียนสอนปฐมวัย


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภมิตร สิรกัณฑะมากุล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 การอบรมครั้งนี้ตั้งแต่ 23 – 25 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ