เสริมทักษะการเอาตัวรอด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง โรงเรียนนิยมยาตรา โรงเรียนป้วยฮั้ว และโรงเรียนนพคุณวิทยา ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์”