แคมป์ไฟลูกเสือสำรอง

นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานกิจกรรมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ

รูปภาพเพิ่มเติม