แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ณ ศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากูล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รายงานข้อมูล เรื่อง แนวทางในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019