network

นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒


รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SamutprakanProvincialEdu