Social Media

นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโคงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) นายชำนาญ รามแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นายณัทสิต จตุพรจิรกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

รูปภาพเพิ่มเติม