TFED ครั้งที่ 2

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษา TFED (Teams For Education Development) ครั้งที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ณ สนง.กศน.สมุทรปราการ โดยนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุม