วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด โดยนายเฉลา ขาวผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เทศบาลนครสมุทรปราการ

You may also like...