รายชื่อผู้ผ่านภาค ก ข ครูผู้ช่วย 2563

กศจ. สมุทรปราการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ข เพื่อสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563

กลุ่มวิชา/ทาง/ภาษาไทย
กลุ่มวิชา/ทาง/ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชา/ทาง/ภาษาจีน
กลุ่มวิชา/ทาง/ภาษาญี่ปุ่น
กลุ่มวิชา/ทาง/สุขศึกษา
กลุ่มวิชา/ทาง/ดนตรีไทย
กลุ่มวิชา/ทาง/ดนตรีสากล
กลุ่มวิชา/ทาง/ศิลปะ/ศิลปศึกษา
กลุ่มวิชา/ทาง/ทัศนศิลป์
กลุ่มวิชา/ทาง/นาฎศิลป์
กลุ่มวิชา/ทาง/คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชา/ทาง/เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
กลุ่มวิชา/ทาง/ประถมศึกษา
กลุ่มวิชา/ทาง/ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
กลุ่มวิชา/ทาง/จิตวิทยาและการแนะแนว
กลุ่มวิชา/ทาง/บรรณารักษ์
กลุ่มวิชา/ทาง/โสตทัศนศึกษา
กลุ่มวิชา/ทาง/การเงินการบัญชี