สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์นิพน  สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

You may also like...