สนามสอบเทพศิรินทร์

แผนผังสนามสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 สําหรับการสอบภาค ก ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 และภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 สนามสอบ : โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ   รายละเอียด

You may also like...