ดร.ศักดิ์นิพน  สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสมุทรปราการก้าวหน้าเชื่อมโยงการศึกษาสู่อาชีพที่ยั่งยืน

You may also like...