💡 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบผูกพัน)     คลิก
💡 เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิก
💡  ตาราง ปปช.07         คลิก

You may also like...