manager

ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

นายวินัย  ยงเขตรการณ์
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0870759186
นางสาวนงนุช  อนันต์วัฒนชัย
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0871528621