แก้ไขประกาศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)    download

You may also like...