💡 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาและหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาชั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา  คลิก
💡 ใบสมัคร คลิก
💡  แบบสรุปผลเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา   คลิก

 

 

 

You may also like...